0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Οικονομία στην παραγωγή

Η τεχνολογία των ΕΜ είναι μια ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΜΕ ΧΑΜHΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η περιεκτικότητα του χούμου στο έδαφος, το pH, η διαθεσιμότητα αφομοιώσιμων μορφών αζώτου, φωσφόρου, καλίου, μαγνησίου και μικροστοιχείων είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη γονιμότητα του εδάφους.

 Χάρη στη χρήση των Αποτελεσματικών Μικροοργανισμών βελτιώνονται αποτελεσματικά και μόνιμα οι σημαντικότερες εδαφικές παράμετροι, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Χάρης στην περιεκτικότητα σε αζωτούχα βακτήρια, είναι επίσης δυνατός ο εμπλουτισμός του εδάφους με άζωτο, όπως στην περίπτωση των ψυχανθών.  Καθώς το στρώμα του χούμου ξαναχτίζεται, η δομή του εδάφους βελτιώνεται και τα φυτά αντέχουν καλύτερα τόσο στην ξηρασία όσο και στις παρατεταμένες βροχές. Το έδαφος χούμο, απορροφά περισσότερο νερό.  

Η πολλαπλή δράση των ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έδαφος και στην καλλιεργούμενη καλλιέργεια προκύπτει από την ενίσχυση των αντιοξειδωτικών διεργασιών στη φιλόσφαιρα και στα ίδια τα φυτά, και ιδιαίτερα στη ριζική ζώνη.     

Ως αποτέλεσμα, το φυτό έχει ισχυρότερη ανοσία, πλούσια βλάστηση και ρίζα που δεν προσβάλλεται από σήψη. Λόγω της ισχυρής και υγιούς ρίζας, το φυτό απορροφά με επιτυχία θρεπτικά συστατικά ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, έτσι το καθεστώς πρόσληψης θρεπτικών συστατικών είναι συνεχές, χωρίς ταλαντώσεις ακόμη και υπό συνθήκες στρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σταθερή απόδοση και ποιότητα καρπού. Οι καρποί που καλλιεργούνται σε τέτοιες συνθήκες χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφο μέγεθος, καλή δομή, πιο έντονο χρώμα και γεύση.                          

Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο αριθμός τέτοιων καρπών ανά φυτό, κάτι που με τη σειρά του αντανακλά άμεσα τις αποδόσεις της καλλιεργούμενης καλλιέργειας.

Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς για να αντισταθμίσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από περιβαλλοντικές επιρροές, προκειμένου να βελτιώσουμε βιώσιμα την ποιότητα του νερού, του αέρα και του εδάφους και να συμβάλουμε ενεργά στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα μας διατίθενται τόσο ως υγρά συμπυκνώματα όσο και ως σκόνη. 

Κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Αυστρία με αυστηρά κριτήρια ποιότητας με βάση τους Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς.

×