0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

We sell best agriculture products

We protect seeds for future generations.

Δράση ωφέλιμων μικροοργανισμών

Τα λύματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα όσον αφορά την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνολογίες για την επεξεργασία τους, ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των λυμάτων. Η εφαρμογή διαφόρων τύπων βακτηρίων στη διαδικασία επεξεργασίας είναι γενικά γνωστή και έτσι έχουν δημιουργηθεί πολυάριθμες λύσεις, δηλαδή βιολογικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Η τεχνολογία των ΕΜ Multiktaft (Αυστρία)  και emteh ( Κροατία) για βιολογική επεξεργασία λυμάτων,  βασίζεται στην προσθήκη ωφέλιμων καλλιεργειών μικροοργανισμών στους χώρους εφαρμογής (αποχετεύσεις, φρεάτια, διαχωριστές, σηπτικές δεξαμενές, συσκευές SBR, βιολογικοί δίσκοι, μεγάλες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.) όπου μετά την καθιέρωση της κυριαρχίας των θετικών στις καλλιέργειες η διαδικασία καθαρισμού πραγματοποιείται χωρίς δυσάρεστες οσμές και η τεχνολογία περιλαμβάνει τη διατήρηση της καθιερωμένης βιολογικής δραστηριότητας προσθέτοντας συνεχώς τις απαιτούμενες ποσότητες των παρασκευασμάτων μας.

Η τεχνολογία μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασική τεχνολογία για την επεξεργασία λυμάτων και ως βοηθητική τεχνολογία στην προεπεξεργασία υφιστάμενων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.

 

Η απλότητα αντικατοπτρίζεται στην απλή εφαρμογή σε υπάρχοντα συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων χωρίς πρόσθετο επενδυτικό κόστος.

Η αποτελεσματικότητα αντανακλάται στα επιτευχθέντα αποτελέσματα της εφαρμογής:

  • Μείωση της περιεκτικότητας σε αιωρούμενα στερεά,
  • Μείωση ενώσεων αζώτου, θείου, φωσφόρου, BOD, HPK κ.λπ. που επιβαρύνουν τα λύματα
  • Εξάλειψη δυσάρεστων οσμών, δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, σε σχέση με άλλες ακριβές λύσεις.

Η τεχνολογία μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασική τεχνολογία για την επεξεργασία λυμάτων και ως βοηθητική τεχνολογία στην προεπεξεργασία υφιστάμενων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.

Μέθοδος θεραπείας:

Εφαρμογές στα Λύματα

×