0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Επεξεργασία λυμάτων από αποστράγγιση ΧΥΤΑ

Η εφαρμογή Αποτελεσματικών Μικροοργανισμών σε δημοτικούς χώρους υγειονομικής ταφής έχει βρει ευρεία εφαρμογή σε πάρα πολλές χώρες τόσο σε υγειονομικούς όσο και σε μη ρυθμισμένους χώρους υγειονομικής ταφής.

 

Τα λύματα από τον χώρο υγειονομικής ταφής αστικών απορριμμάτων παράγονται με την αποστράγγιση του υγρού διηθήματος μέσω του σώματος του ΧΥΤΑ, το οποίο συλλέγεται μέσω αγωγών αποστράγγισης σε δεξαμενές.

Στην περίπτωση των ανθυγιεινών χωματερών, αυτά τα νερά απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε επιφανειακές συσσωρεύσεις υδάτων μέσω επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων οδών, γεγονός που προκαλεί περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Η εφαρμογή ωφέλιμων μικροοργανισμών για την επεξεργασία λυμάτων ή διηθήματος χωματερών στοχεύει:

 

  • Μείωση της περιεκτικότητας σε αιωρούμενα στερεά,
  • Μείωση αζώτου, θείου, φωσφόρου, ΒOD, HPK και άλλων επιβλαβών ενώσεων,
  • Εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών, δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης,

Ανάλογα με τη χωρητικότητα υποδοχής της υπαίθριας δεξαμενής και την ποσότητα και την ποιότητα των λυμάτων που εισέρχονται στη δεξαμενή, είναι απαραίτητο να κυριαρχήσουν οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί  μέσα σε αυτήν, ώστε η διαδικασία καθαρισμού να λαμβάνει χώρα με ζύμωση η οποία εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές και επιτυγχάνει καλύτερα παραμέτρους στα λύματα.

Η τεχνολογία μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασική τεχνολογία για την επεξεργασία λυμάτων και ως βοηθητική τεχνολογία στην προεπεξεργασία υφιστάμενων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός καθαρισμού και να μειωθεί το κόστος σε ακριβές τεχνολογίες (αναστρέψιμη όσμωση κ.λπ.).

Μέθοδος θεραπείας:

Με χειροκίνητη έκχυση ή μέσω μιας συσκευής αυτόματος δοσομετρητής  για βιολογική επεξεργασία λυμάτων που διανέμει την επιθυμητή, απαιτούμενη ποσότητα παρασκευάσματος ακριβώς στα επιθυμητά χρονικά διαστήματα.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας

×