0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Αρωματικά Φυτά

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη νερού στις καλλιέργειες περιορίζει την παραγωγικότητα των φυτών, και υποβαθμίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Στην περίπτωση των αρωματικών φυτών, η  μείωση της παραγωγής και η υποβάθμιση της ποιότητας είναι αισθητές τόσο στην βιομάζα, όσο και στα αιθέρια έλαια.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη νερού ασκεί δυσμενή επίδραση στα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενώ μειώνει και την ποσοστιαία περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο.

Μια από τις προτεινόμενες λύσεις είναι ο ζεόλιθος.                                                             

Πρόκειται για 100% φυσικό ορυκτό, ηφαιστειακής προέλευσης, χωρίς καμιά χημική κατεργασία, το οποίο δεσμεύει το νερό και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.                ‘Ετσι, το νερό – ακόμα και έπειτα από μεγάλες βροχοπτώσεις- δεν μπορεί να τα παρασύρει σε βάθος. Παρουσιάζει επίσης αξιοσημείωτη υψηλή ικανότητα ανταλλαγής ιόντων (226meq/100g) και ρυθμίζει προς το ουδέτερο το PH των υδάτων και των εδαφών.

Υπάρχουν αποτελέσματα σχετικών μελετών, με ενθαρρυντικές ενδείξεις για εφαρμογή του ζεόλιθου σε αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά:

Συμπεράσματα από πρόσφατη μελέτη στην Αυστραλία εφαρμογής του ζεόλιθου σε ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους στο βασιλικό (Ocimum basilicum L) υπό συνθήκες ξηρασίας: 

«Σε αυτή τη μελέτη η εφαρμογή ζεόλιθου και η λειψυδρία έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και την απόδοση των σπόρων γλισχράσματος που είναι η πιο σημαντική παράμετρος σε φαρμακευτικά φυτά. Μπορεί να αναφερθεί ότι 2.5g ζεόλιθου με 75% απώλειες νερού οδηγούν σε βελτίωση της τριτοβάθμιας απόδοσης βλέννας και γενικά την παραγωγικότητα των φυτών αυτής. Η εφαρμογή ζεόλιθου μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σπόρων και να ακολουθήσει απόδοση βλέννας υπό συνθήκες ξηρασίας και λειψυδρίας, στην καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Επιπλέον, αυτό μπορεί να συνιστάται ως θεραπεία για τα εδάφη σε ξηρές και ημι-άνυδρες περιοχές για την ενίσχυση της ανοχής σε φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά».

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2011-2012 στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Zabol, στο Ιράν, έγιναν πειράματα σε διαφορετικά επίπεδα ξηρασίας  του εδάφους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,  η ξηρασία επηρέασε σημαντικά τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης των αρωματικών φυτών, όπως το ύψος, την διάμετρο του στελέχους, τον αριθμό των φύλλων, τον αριθμός των σπόρων, των αριθμό λουλουδιών και την απόδοση της μάζας. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι με την χρήση του ζεόλιθου μείωσε το  στρές  της  ξηρασίας στο 50% με 75%.

Πρόσφατη έρευνα ( http://www.ecisi.com/wp-content/uploads/2013/07/844-853.pdf   απέδειξε ότι η εφαρμογή ζεόλιθου σε καλλιέργεια μέντας πιπερώδους (Menthapiperita) κατά την ξηρή περίοδο βελτίωσε την απόδοση σε αιθέριο έλαιο. Ειδικότερα, 2,5 gr ζεόλιθου σε απώλεια νερού 50% οδήγησε σε αύξηση όλων των δεικτών παραγωγικότητας του φυτού, ακόμα και της βιομάζας.

Τα οφέλη από την χρήση του ζεόλιθου στα αρωματικά φυτά:

 Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων).

Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά επιτυγχάνουμε εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με την χρήση λιγότερων λιπασμάτων και νερού προάγεται η ορθολογική διαχείριση του εδάφους.
 Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη διανομή του στο έδαφος, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 42-50% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά).                               

Αυξάνει τη διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου, και προωθεί την ισορροπία αλκαλικών μετάλλων.
Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι μόνιμες αφού δεν αποικοδομείται όπως άλλα βελτιωτικά του εδάφους…

×