0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Κλειστές Καλλιέργειες και Θερμοκήπια

Η εφαρμογή του ζεόλιθου στο έδαφος πριν από τη σπορά ή τη φύτευση των λαχανικών:

Αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του φυτού.

Συγκρατεί τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους (η εναλλακτική του ικανότητα είναι διπλάσια αυτή του μπεντονίτη).

Η ευεργετική του επίδραση είναι μόνιμη αφού δεν αποδομείται όπως άλλα βελτιωτικά του εδάφους.

Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων.

Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη διανομή του στο έδαφος, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 42-50% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά).

Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη και νιτρικά) και συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%.

Αυξάνει τη διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου, απορροφά και παγιδεύει τις τοξικές προσμείξεις, προωθεί την ισορροπία αλκαλικών μετάλλων.

Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το pH) και συνεπώς δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων υλικών.

Έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής και προσφέρει μεγαλύτερη παραγωγή και ομοιομορφία των καρπών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα των υδροπονικών καλλιεργειών, στη λαχανοκομία, στα ανθοκομικά και αρωματικά είδη δίνοντας υψηλή παραγωγή και ποιότητα.

Ενισχύει την αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς (ωίδιο-αφίδες-κυκλοκόνιο).

Προστατεύει τα φυτά από το στρες σε αντίξοες συνθήκες.

Προτεινόμενη ποσότητα:  για άμεσα αποτελέσματα 500 κιλά το στρέμμα, ή 120-150 κιλά αν η εφαρμογή γίνει γραμμικά με ανάμιξη με το χώμα.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΖΕΟΛΙΘΟ

Προσφέρει μυκητολογική και εντομολογική δράση προστασίας (σε έντομα,  ακάρεα, μύκητες και βακτήρια)

Βελτιώνεται η φωτοσύνθεση και τη ζωηρότητα της βλάστησης

Αυξάνεται το βάρος και η ποιότητα του καρπού.

Προλαμβάνονται ζημιές από παγετούς.

Στις καλλιέργειες αγγουριών, ντοματών, και πιπεριών στα θερμοκήπια, μειώνει σημαντικά τις προσβολές αυτών των φυτών από μυκητιασικές ασθένειες.

Ο ψεκασμός με ζεόλιθο μπορεί να προστατεύσει τα φυτά και τα δέντρα από: Κάμπιες Μελίγκρα Ακάρεα Τετράνυχο Περονόσπορο Ωίδιο Μαρσόνια Βοτρύτιδα

Ο ζεόλιθος συνδυάζεται άριστα με την τεχνολογία των Ενεργών Μικροοργανισμών στiις κλειστές καλλιέργειες.

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί (Effective Microorganisms), αναζωογονούν τους μικροοργανισμούς του εδάφους και παράγουν οργανικό λίπασμα (Bokashi).

Η ύπαρξη ωφέλιμων ζυμογόνων μικροοργανισμών και οργανικής ύλης, αποτελούν τα πιο βασικά στοιχεία για την δημιουργία ενός εύφορου, γόνιμου και υγιούς εδάφους, επιτυγχάνοντας τον έλεγχο μυκητολογικών ασθενειών.

Η εφαρμογή των Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕΜ) βασίζεται σε δύο βασικά σκευάσματα:

  1. A) στο ΕΜ Active υγρό διάλυμα με ωφέλιμους Ενεργούς Μικροοργανισμούς ή το BB boden.

και Β) το ΕΜ Bokashi (compost)      

 

 

×