0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Ο Ζεόλιθος στη χοιροτροφία

Πλεονεκτήματα από την χρήση του Ζεόλιθου

 • Βελτιώνει τις ζωοτροφές με αποτέλεσμα τα ζώα να χρειάζονται λιγότερη τροφή.
  • Αυξάνει το σωματικό βάρος των χοίρων στην προπάχυνση και στην πάχυνση.
  • Αυξάνει το μέγεθος της τοκετοομάδας τόσο στη γέννηση όσο και στον απογαλακτισμό.
  • Μειώνει το μεσοδιάστημα απογαλακτισμού – σύλληψης
  • Αυξάνει την παραγωγικότητα των χοιρομητέρων 8-10%
  • Βελτιώνει το ρυθμό αύξησης των χοιριδίων.
  • Επιμηκύνει την βιωσιμότητα χοιριδίων 15-18%.
  • Απομακρύνει τα ελεύθερα μόρια της αμμωνίας στο έντερο και στην κοπριά.
  • Βελτιώνει την πέψη των θρεπτικών συστατικών.
  • Μειώνει τις υδαρές κοπριές.
  • Ελέγχει τις επιβλαβείς οσμές, βελτιώνοντας έτσι το περιβάλλον για τα ζώα καθώς και τους ανθρώπους.

ΧΡΗΣΗ:   

Προσθήκη στις ζωοτροφές 2% ανά κιλό τροφής.
  Χοίροι πάχυνσης: 6-10 gr/kgr τροφής.

ΤΑ ZΩΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ
 Χοίροι: Παραγωγικότητα χοιρομητέρων 8-10%
 Επιβιωσιμότητα χοιριδίων 15-18%
 

Η Χρήση του ζεόλιθου στην στρωμνή των ζώων.

Η χρήση του ζεόλιθου στην στρωμνή των σταβλισμένων ζώων συμβάλλει στην δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος και μιας ξεχωριστής κοπριάς με εξαιρετικές ιδιότητες. Όλη η αμμωνία που φεύγει στην ατμόσφαιρα επιδρά αρνητικά στην υγεία των ζώων (βήχας και πνευμονοπάθειες). Με την χρήση του ζεόλιθου, δεσμεύεται το μεγαλύτερο της ποσοστό. Η κοπριά αυτή μεταφερόμενη στα χωράφια προσφέρει τις ευεργετικές ιδιότητες του αζώτου και του ζεόλιθου.
Επίσης η χρήση του ζεόλιθου στο σιτηρέσιο των ζώων δεσμεύει την αμμωνία που παράγεται κατά την πέψη ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει κάλιο που ρυθμίζει την οξύτητα του στομάχου γεγονός που διευκολύνει την απορρόφηση μετάλλων και θρεπτικών στοιχείων.

Συνιστούμε το σκόρπισμα ζεόλιθου 0,8mm ή 1-3mm στη στρωμνή των ζώων ώστε η αμμωνία που φεύγει στην ατμόσφαιρα και επιδρά αρνητικά στην υγεία των ζώων (βήχας, πνευμονοπάθειες, μείωση της χωρητικότητας των πνευμόνων), να δεσμευτεί από τον ζεόλιθο στο μεγαλύτερο της ποσοστό, και το ράντισμα της με Ενεργούς Μικροοργανισμούς (ΕΜ) σε διάλυση 1:100 ή 1:50, ανάλογα με την υγρασία που υπάρχει. Η αμμωνία, θα δεσμευτεί από τον ζεόλιθο και τους ΕΜ στο μεγαλύτερο της ποσοστό. Η μυρωδιά του στάβλου μειώνεται κατά 78%. Η δε παραγόμενη κοπριά, θα προσφέρει στα χωράφια τις ευεργετικές ιδιότητες των ωφέλιμων Ενεργών Μικροοργανισμών και του ζεόλιθου.

Φιλικό στο περιβάλλον

 • Είναι 100% φυσικό προϊόν και περιβαλλοντικά ασφαλές
  • Αποτρέπει τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων.
  • Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα.

Ποιοτική κοπριά

 • Πιο στεγνή, λιγότερο δύσοσμη και πιο πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία.
 • Μειώνει τα επίπεδα των αλάτων στην κοπριά.
  • Κάνει τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευκολότερη.
  • Την κάνει βιοδιασπώμενη και περιβαλλοντικά πιο φιλική.

 

×