0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Ο Ζεόλιθος στην καλλιέργεια της αμπέλου

          Η χρήση του Ζεόλιθου στο έδαφος του Αμπελιού

  • Υποβοηθά την ανάπτυξη του αμπελιού.
  • Αυξάνει την παραγωγή των σταφυλιών κατά 48-66% ανάλογα την ποικιλία.
  • Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι μόνιμες γιατί δεν αποσυντίθεται.
  • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη.
  • Σε συνδυασμό με την λίπανση μπορεί να βοηθήσει στην συγκράτηση και στην σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους.

Αν το έδαφος του αμπελώνα μας δεν είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, η ποσότητα των 300-400 κιλών ζεόλιθου ανά στρέμμα θα έχει άμεσα αποτελέσματα. Αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα, μπορείτε να μεταφέρετε το κόστος σε περισσότερες χρονιές, εφαρμόζοντας από 120-150 κιλά το στρέμμα.

Όσο πιο μικρή είναι η κοκκομετρία του ζεόλιθου  0,8mm  τόσο πιο αποτελεσματικός είναι, και χρειαζόμαστε λιγότερα κιλά. Στα αργιλώδη εδάφη πρέπει να ρίξουμε πιο χονδρό ζεόλιθο 1-3mm ή 2,5-5mm

Επειδή ο ζεόλιθος δεν αποσυντίθεται, πρέπει πάντα να τον ενσωματώνουμε στο έδαφος 5-10 cm για να βρίσκει τα ριζίδια ώστε να προσφέρει το νερό και τα θρεπτικά συστατικά που έχει συγκρατήσει, καθώς και το άζωτο που προσλαμβάνει από την ατμόσφαιρα.
Η πιο πάνω ποσότητα των 300-400 κιλών είναι ικανή να βοηθήσει τον αμπελώνα για περισσότερα από 20 χρόνια. γιατί ο ζεόλιθος ως ορυκτό, δεν αποσυντίθεται όπως τα άλλα λιπάσματα. Δρα όλα αυτά τα χρόνια και “επαναφορτίζεται” με κάθε βροχή ή πότισμα, με κάθε χλωρή, φυσική ή χημική λίπανση που κάνουμε και συνεχώς ρουφάει από την ατμόσφαιρα το άζωτο και το δίνει στα φυτά μας.

 Η χρήση του ζεόλιθου στους ψεκασμούς:

Ο Ζεόλιθος μπορεί να χρησιμοποιείται στη Βιολογική αλλά και στη συμβατική γεωργία. Συνδυάζεται με όλα τα βιολογικά σκευάσματα μυκητοκτώνων και βακτηριοκτόνων. Σε ένα τόνο νερό τα 6-8 κιλά πούδρα ζεόλιθου δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αν οι συνθήκες ευνοούν τις ασθένειες, μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα από 15 έως και 20 κιλά ανά τόνο νερού. Ο ζεόλιθος από μόνος του μπορεί να δράσει ως μυκητοκτώνο και βακτηριοκτόνο.

 

×