0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Ο Ζεόλιθος στην πτηνοτροφία

Η προσθήκη κατά 2% ζεόλιθου στο σιτηρέσιο των πουλερικών, έχει ως αποτέλεσμα:

 

Ο ζεόλιθος σε μορφή σκόνης ή άμμου χρησιμοποιείται ευρέως, στα πουλερικά (κρεατοπαραγωγής  &  παραγωγής αυγών).
Παρέχει υγιή και οικονομική λύση στην καταπολέμηση των οσμών και τον έλεγχο της υγρασίας σε αχυρώνες, στάβλους, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Είναι 100% φυσικό προϊόν, ακίνδυνο, μη διαβρωτικό  και μη τοξικό.

Γενικά οφέλη

Βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας τους
Μείωση της θνησιμότητας κατά 95% σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες.
Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στα κοτόπουλα ωοτοκίας, (χρώμα, γεύση και μέγεθος).
Αύξηση του ρυθμού αυγοπαραγωγής κατα 3-5% ετησίως.
Αύξηση στο τελικό σωματικό βάρος και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των πτηνών 3-10%
Μείωση της ποσότητας τροφής που προσλαμβάνει ημερησίως το πτηνό, χωρίς μείωση της
θρεπτικής απόδοσης, (μείωση κόστους εκτροφής κατά 10%).

Αύξάνεται έως και 7%  την παραγωγήγ αυγών. 

Αυξάνεται  το μέγεθος και το βάρος των αυγών.

Βελτιώνεται η ποιότητα του κελύφους στα αυγά.

Ο ζεόλιθος Gordes είναι προϊόν εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόσθετο ζωοτροφών, για χρήση σε ορνιθοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες ως δεσμευτικό των αφλατοξινών. Οδηγία 70/524/eec και REGULATION (EU) No 651/2013.

Εφαρμογές: 

Ο ζεόλιθος μπορεί να προστεθεί στη τροφή των νεοσσών σε μορφή πούδρας, σε ποσοστό 0,5%. Σταδιακά αυξάνουμε την δόση  έως 2,5% χρησιμοποιόντας   ζεόλιθο  0,8mm φροντίζοντας την καλή του ανάμειξη στην τροφή.  

Η ποσότητα αυτή μπορεί να φθάσει σε κότες και γαλοπούλες από 5 έως και 7%  στο μίγμα της τροφής.

Επίσης προκειμένου να  μειώσουμε  σε πολύ μεγάλο βαθμό τις οσμές και να εξουδετερώσουμε την μυρωδιά της αμμωνίας και του υδρόθείου  στον αχυρώνα,  εφαρμόζουμνε  100 γραμμάρια ζεόλιθου ανά τετραγωνικό μέτρο στο δάπεδο.  

Επίσης, κάθε φορά που τοποθετούμε καινούρια κοπριά, στο χώρο συγκέντρωσης της κοπριάς πασπαλίζουμε την κοπριά με ζεόλιθο.

Πως λειτουγεί ο ζεόλιθος: 

Ο ζεόλιθος δεν είναι θρεπτική τροφή ή φάρμακο.

Δεν χωνεύεται και δεν αφομοιώνεται από τον οργανισμό των ζώων.

Περνά στο πεπτικό σύστημα και στην κυκλοφορία του αίματος και δεσμεύει τις τοξίνες, τα βαριά μέταλλα και την αμμωνία και αποβάλλεται από τα κόπρανα και τα ούρα συμπαρασύροντας όλα αυτά τα βλαβερά υλικά χωρίς να αφαιρεί τα υγιή ιόντα και μέταλλά.

Η Χρήση του ζεόλιθου στην στρωμνή των ζώων.

Συνιστούμε το σκόρπισμα ζεόλιθου 1-3mm ή 2,5-5mm στη στρωμνή των ζώων ώστε η αμμωνία που φεύγει στην ατμόσφαιρα και επιδρά αρνητικά στην υγεία των ζώων (βήχας, πνευμονοπάθειες, μείωση της χωρητικότητας των πνευμόνων), να δεσμευτεί από τον ζεόλιθο στο μεγαλύτερο της ποσοστό, και το ράντισμα της με Αποτελεσματικούς  Μικροοργανισμούς (ΕΜ) σε διάλυση 1:100 ή 1:50, ανάλογα με την υγρασία που υπάρχει.

 Η αμμωνία, θα δεσμευτεί από τον ζεόλιθο και τους ΕΜ στο μεγαλύτερο της ποσοστό.

Η μυρωδιά του στάβλου μειώνεται κατά 78%.

Η δε παραγόμενη κοπριά, θα προσφέρει στα χωράφια τις ευεργετικές ιδιότητες των ωφέλιμων Ενεργών Μικροοργανισμών και του ζεόλιθου.   

 

×