0

Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Ο Ζεόλιθος στον Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων

Χρήση του Ζεόλιθου στον Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων

ΟΖεόλιθοςεφαρμόζεται σε συστήματα ενεργού λάσπης γιατί προσελκύει σωματίδια και βαρέα μέταλλα. Ελαχιστοποιεί τις οσμές και βελτιώνει σημαντικά την λάσπη. Μειώνει τις απαιτήσεις για χρήση πολυμερών στην αφυδάτωση τις ιλύος και τις απαιτήσεις μεταλλικών αλάτων για την καθίζηση του φωσφόρου.

Τα βακτήρια αναπτύσσονται στην επιφάνεια του ζεόλιθου και ανταγωνίζονται με άλλα βακτήρια για τη διαθέσιμη τροφή. Η λυματολάσπη που προκύπτει αφήνει καθαρό το διαυγές υγρό λόγω της ιδιότητας του ζεόλιθου να έλκει όλες τις βλαβερές ουσίες πάνω του. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα επεξεργασίας ιλύος αερόβια και αναερόβια, σε κλίνες ξήρανσης, στην πάχυνση ιλύος και στην αφυδάτωση της λυματολάσπης.

Η χρήση του στην κατεργασία αστικών λυμάτων, έδωσε άοσμη και συνεκτική λυματολάσπη η οποία μπορεί να αποτεθεί με ασφάλεια ή να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα σε αγροτικές καλλιέργειες, συμβάλλοντας στη μείωση του προβλήματος του ευτροφισμού, στην προστασία του υπόγειου ύδατος καθώς επίσης στην εξοικονόμηση μέχρι και 50% του ύδατος άρδευσης

Συνοπτικά οι ιδιότητες του φυσικού ζεόλιθου στους βιολογικούς καθαρισμούς είναι:

Απορρόφηση πάνω από 90% στα αμμωνιακά και στα φωσφορικά.

Συμβάλλει στην αύξηση του διαλυμένου οξυγόνου στα λύματα άρα και στην μείωση του οργανικού φορτίου BOD5 και COD πάνω από 90%.

Καταστρέφει τα μικρόβια και τους μύκητες.

Μείωση της θολερότητας των υγρών αποβλήτων

Δίνει λυματολάσπη άοσμη και συνεκτική, φιλική προς τα φυτά, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Ρυθμίζει το pH του λύματος από αλκαλικό (pH>8) σε ουδέτερο (pH~7,5) και από όξινο (pH<6,5) σε ουδέτερο.

Κατακρατεί όλες τις οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις, αυτό σημαίνει ότι το νερό της εξόδου καθίσταται κατάλληλο για πότισμα.

Δεν αποδίδει τα ανεπιθύμητα στοιχεία και ενώσεις στον επιφανειακό και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Μειώνει τις δαπάνες κεφαλαίων, αλλά και τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας.

Μειώνει δραστικά το κόστος χρήσης χημικών ουσιών.

Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά της ιλύος μετατρέποντάς την σε εμπορεύσιμο λίπασμα.

Αφυδατώνει την λυματολάσπη, οδηγώντας σε εξοικονόμηση του κόστους διάθεσης.

Μειώνει αισθητά τα επίπεδα οσμής παρέχοντας ένα ασφαλέστερο και πιο άνετο περιβάλλον για τον άνθρωπο και την γύρω περιοχή.
 

Μελέτη του καθηγητή Ανέστη Φιλιππίδη για τον Ζεόλιθο

×